مرکز مبادلات ارز

 • شنبه ۲۸ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۱ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۱ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۱ ارز نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت و نرخ ۸ ارز کاهش قیمت و ۰ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
 • پنجشنبه ۲۶ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۴ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۴ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۴ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۳ ارز کاهش قیمت و ۲ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
 • چهارشنبه ۲۵ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۵ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۵ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۵ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۳ ارز کاهش قیمت و ۱ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
 • سه شنبه ۲۴ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۲ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۲ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۲ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۶ ارز کاهش قیمت و ۱ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
 • شنبه ۲۱ بهمن؛

  نرخ بانکی ۱۸ ارز کاهش یافت

  نرخ بانکی ۱۸ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۱۵ ارز نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت و نرخ ۱۸ ارز کاهش قیمت و ۶ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
 • پنج شنبه ۱۹ بهمن؛

  نرخ بانکی ۲۵ ارز کاهش یافت

  نرخ بانکی ۲۵ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۱۳ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۲۵ ارز کاهش قیمت و ۱ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
 • سه شنبه ۱۷ بهمن؛

  نرخ بانکی ۱۵ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۱۵ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۱۵ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۲۲ ارز کاهش قیمت و ۲ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • یکشنبه ۱۵ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند

  نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند
  بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز یکشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۳۹ ارز بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • شنبه ۱۴ بهمن؛

  نرخ بانکی ۲۵ ارز کاهش یافت

  نرخ بانکی ۲۵ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۹ ارز نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت و نرخ ۲۵ ارز کاهش قیمت و ۵ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • پنجشنبه ۱۲ بهمن؛

  نرخ بانکی ۱۴ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۱۴ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه اعلام کرد که بر این اساس ۱۴ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۱۹ ارز کاهش قیمت و ۶ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • چهارشنبه ۱۱ بهمن؛

  نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر این اساس ۱۹ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۱۳ ارز کاهش قیمت و ۷ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • دوشنبه ۹ بهمن؛

  نرخ بانکی ۲۸ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۲۸ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه اعلام کرد که بر این اساس ۲۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۸ ارز کاهش قیمت و ۳ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۹
 • یکشنبه ۸ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند

  نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند
  بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز یکشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۳۹ ارز بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.
  ۱۳۹۶/۱۱/۸
 • شنبه ۷ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۱ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۱ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۱ ارز نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت و نرخ ۶ ارز کاهش قیمت و ۲ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۷
 • پنج شنبه ۵ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۸ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۸ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۰ ارز کاهش قیمت و ۱ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۵
 • چهارشنبه ۴ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۸ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۸ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۰ ارز کاهش قیمت و ۱ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۴
 • سه شنبه ۳ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۲ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۲ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۲ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۴ ارز کاهش قیمت و ۳ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۳
 • دوشنبه ۲ بهمن؛

  نرخ بانکی ۳۰ ارز کاهش یافت

  نرخ بانکی ۳۰ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه اعلام کرد که بر این اساس ۷ ارز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت و نرخ ۳۰ ارز کاهش قیمت و ۲ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۱/۲
 • یکشنبه ۱ بهمن ؛

  نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند

  نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند
  بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز یکشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۳۹ ارز بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.
  ۱۳۹۶/۱۱/۱
 • شنبه ۳۰ دی؛

  نرخ بانکی ۳۲ ارز افزایش یافت

  نرخ بانکی ۳۲ ارز افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه اعلام کرد که بر این اساس ۳۲ ارز نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت و نرخ ۵ ارز کاهش قیمت و ۲ ارز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تصویر روز
 • هفت راه برای کاهش مصرف پلاستیک

 • جایگاه جهانی ایران در دسترسی به منبع آب سالم

 • وابسته ترین کشور ها به اینترنت

 • راه های خروج از رکود از نگاه مقام معظم رهبری

 • وضعیت تهران در حوزه ترافیک

دیگر رسانه ها
نظرسنجی
کدام بازار تا سه ماه آینده رشد بیشتری خواهد کرد ؟تحلیل