اطلاعیه در خصوص خرید سهام کنتورسازی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،  دارندگان سهام تا 20 هزار سهم حداکثر 2 هزار سهم خود را میتوانند بفروشند و دارندگان بیش از 20 هزار سهم حداکثر 10 درصد موجودی سهام خود را میتوانند عرضه کنند این سفارشات فروش بدون محدودیت زمانی بوده و قیمت خرید هر سهم 21,075 ریال است.