نارضایتی شدید از هیئت بدوی رسیدگی به اعتراضات سازمان تامین اجتماعی شعبه ۹ تهران

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،برخی فعالان حوزه فرهنگی و رسانه ای کشور از نارضایتی شدید خود از هیئت بدوی رسیدگی به اعتراضات سازمان تامین اجتماعی شعبه 9 تهران خبر دادند.

این در حالی است که در شرایط کنونی و با توجه به فشارهای شدید ناشی از افزایش قیمت کاغذ در حوزه نشر رسانه ها، فشار نهادهای دیگر برای اهالی مطبوعات قابل قبول نیست.

این نارضایتی شدید از سازمان تامین اجتماعی شعبه 9 تهران ناشی از عدم شناخت هیئت بدوی از فعالیت رسانه ای و پرسنلی در آنجا و اعلام صورت حساب بدهی غیر قابل قبول و غیر کارشناسی نشات گرفته است چرا که بیشتر نشریات  مکتوب دارای پرسنل حق التحریر بوده که حق بیمه آنها از واحد کاری اصلی خود در مکانی دیگر پرداخت می شود.

انتظار می رود در شرایط بحرانی حاصله برای نشریات کاغذی کشور، نهادهایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی، نگاهی واقع بینانه و کارشناسی به مسایل داشته باشند.