آمادگی مجلس برای بازنگری در برخی قوانین سرمایه گذاری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،حسن بهرام نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد:صنعت پتروشیمی از صنایع مادر کشور است که باید هم در بخش توسعه و هم صادرات توجه لازم به آن صورت گیرد و یکی از موضوعات مهم این است که منابع مالی لازم چه از طریق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و چه شیوه های تامین مالی دیگر مورد توجه واقع شود .

وی درباره قوانینی که به منظور توسعه صنعت پتروشیمی باید اصلاح شوند گفت: بهبود شرایط صنعت پتروشیمی کشور جدای از شرایط فضای کسب و کار در کشور نخواهد بود و طبیعی است که فراهم آوردن زمینه های مناسب صادرات و کسب سهم از بازارهای صادراتی در توسعه این صنعت موثر خواهد بود و بدون تردید افزایش سرمایه گذاری ها می تواند منجر به تحول در این صنعت پیشرو شود.
بهرام نیا در خصوص قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز گفت : سرمایه گذاران خارجی باید با شرایط تسهیل تر شده ای مواجه شوند تا بتوان در بازار رقابتی کنونی آنها را به سرمایه گذاری در کشور ترغیب کرد و در این مسیر اماده همکاری با دولت برای اصلاح برخی از قانون ها هستیم تا روند جذب سرمایه گذاری ها به صورت سهل تری محقق شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکیدکرد: آنچه مسلم است این که سرمایه گذاری خارجی و داخلی زمینه ساز رونق اشتغال است و صنعت پتروشیمی از جمله صنایع اشتغال زایی است که باید توجه لازم به سهم آن در ایجاد شغل های جدید به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت گیرد .