پوشش ۵۲ درصدی پیش بینی های "امید"

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، شرکت تامین سرمایه امید پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 284 ریال اعلام کرد و در نیمه نخست سال مالی 96  مبلغ 148 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 52 درصد از پیش بینی هایش رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 22 درصد کاهش یافت.

گفتنی است این شرکت در دوره شش ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 189 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و معادل 49 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.