انتشار نخستین زیان پیش بینی سرمایه گذاری ساختمان ایران در سال ۹۷

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین و بقل از سنا، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نخستین زیان هر سهم سال مالی منتهی 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی شده مبلغ 68 ریال زیان اعلام کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل 46 درصد کاهش زیان داشت.

گفتنی است این شرکت پیش بینی زیان هر سهم سال مالی قبل را مبلغ 126 ریال اعلام کرده بود.

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 31 شهریور 96را بصورت حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی اعلام کرده است.

تعدیل هزینه های مالی در مقایسه با پیش بینی اولیه سودو زیان سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 به دلیل عدم احتساب هزینه مالی تسهیلات دریافتی از دو بانک اعطا کننده تسهیلات در سنوات گذشته جهت 6ماهه دوم و 3ماهه پایانی سال مالی 31 شهریور ماه 96 و به لحاظ دعاوی مطروحه از سوی این شرکت ، بابت نحوه محاسبه سود و جرائم از سوی بانکهای یاد شده است.