تولید بیش از ۷۰ درصد محصول ناخالص داخلی کشور در ۱۰ استان

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مرکز آمار ارزش افزوده استان‌های کشور و فرامنطقه‌ای به قیمت‌های جاری، در قالب ١٨ بخش اصلی برای سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ و متناظر با حساب‌های ملی فصلی (بهار ١٣٩٩) را منتشر کرد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٨ بیش از ٧۰ درصد محصول ناخالص داخلی در استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز و کرمان تولید شده‌است.

استان‌های مازندران و فارس به ترتیب با ٣٦.٨ و٨١.٧ بیشترین سهم تولید گروه کشاورزی در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در گروه صنعت که شامل بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است، استان‌های خوزستان و بوشهر بیشترین سهم‌ها را دارند و در گروه خدمات استان تهران با ٤١.٣٣ با اختلاف زیاد بیشترین سهم ارزش‌افزوده را داشته است.