چرا نماد انرژی در بورس باز نمی شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بسیاری از سهامداران نماد انرژی از باز نشدن این نماد در بازار یاد شده، بیش از موعد اعلامی از سوی بورس ناراضی هستند.

بر اساس این گزارش، احتمال می رود به دلیل لغو  اوراق سلف نفتی و موضوع فروش نفت در بورس انرژی این توقف بیش از زمان یاد شده برای باز شدن نماد از سوی بورس باشد.

سهامداران نماد یاد شده خواستار شفاف سازی بیشتر از سوی نهاد نظارتی در این خصوص و باز شدن نماد مذکور را خواهنند.