«امید» یک ساله ۳۵۱ریال سود شناسایی کرد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،شرکت تامین سرمایه امید در گزارش یکساله خود از شناسایی سود ۳۵۱ریالی برای هرسهم خبر داد.

 شرکت تامین سرمایه امید در صورت های مالی یکساله منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۹، اعلام کرد سود عملیاتی شرکت با رشد ۴۴درصدی نسبت به سال مالی گذشته به ۲هزار و ۵۴۷میلیارد ریال و سود خالص آن با رشد ۴۴درصدی به ۲هزار و ۴۵۶میلیارد ریال رسید.

«امید» در این گزارش سود انباشته پایان دوره را ۳هزار و ۲۹میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به سال مالی گذشته رشد ۴۷درصدی داشته است.

این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷ توانسته بود به ازای هرسهم ۳۴۸ریال سود محقق سازد که در سال مالی جاری این رقم با یک درصد رشد به ۳۵۱ریال رسید.

شرکت تامین سرمایه امید در گزارش منتشر شده اعلام کرده است که قصد دارد سرمایه خود را ۵۷ درصد افزایش دهد. این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۹ سرمایه خود را از مبلغ ۷هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۱هزار میلیارد ریال معادل ۵۷درصد افزایش می دهد.

«امید» این افزایش سرمایه را طی ۲ مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران عملیاتی می کند.

این شرکت پیش بینی کرده است که ۱۲هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر کند که شامل صکوک و سلف که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق است.