ارزش بازار "ثمسکن" افزایشی بود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، با افزایش ۱۴ هزار و ۳۰۸ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال به ۳۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال رسید.

 گروه سرمایه‌گذاری مسکن با سرمایه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه سرمایه‌گذاری مسکن با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴ هزار و ۱۵ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۹ هزار و ۷۰ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۹۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال به ۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۳۰۸ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال معادل ۳۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال محاسبه شد.

"ثمسکن" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۵۶ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۱ میلیارد و ۸۶۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۳۵ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال سود کسب کرد .

گروه سرمایه‌گذاری مسکن طی دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۵۶ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال خریداری کرد.