ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به ۱۳۱ هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال رسید

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، با افزایش ۱۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال به ۱۳۱ هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال رسید.

 شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با سرمایه ۷ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۱۴ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش یک هزار و ۱۲۷ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال به ۳۴ هزار و ۳۹۹ میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز با افزایش ۱۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال به ۱۳۱ هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال محاسبه شد.

"ونیکی" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳۶۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت یک هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران طی دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۴۸۶ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال خریداری کرد.