پایان توزیع سود سهام عدالت سال ۹۶

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سازمان خصوصی سازی اعلام کرد : با پرداخت مبلغ 1620 میلیارد ریال به تعدادیک میلیون و 756 هزار و 937 نفر از مشمولین سهام عدالت مربوط به گروه کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان صندوق های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در دو بانک ملت و رفاه کارگران، توزیع سود سهام عدالت از محل عملکرد سال 1396 شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در سال 97 مصوب شده و توسط سازمان خصوصی سازی وصول شده برای مشمولین دارای شماره شبای بانکی در سامانه سهام عدالت عملاً به پایان رسید.

این گزارش می‌افزاید: سود عملکرد سال 96 شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کلیه شرکت های سرمایه پذیر از جمله شرکت پتروشیمی خلیج فارس در مهرماه 97 در مجموع به مبلغ47 هزار و 342 میلیارد ریال قطعی شد که برای هر مشمول سهام عدالت با ارزش اولیه  بر مبنای10میلیون ریالی مبلغ یک میلیون و 750 هزار ریال تخصیص یافت.

این در حالی است که مبلغ سود دریافتی هر مشمول متناسب با ارزش دارایی اولیه سهام عدالت آن فرد متغیر است و بخش زیادی از مشمولین کمتر از مبلغ 10 میلیون ریال سهام با ارزش اولیه معادل این مبلغ دارند که در نتیجه متناسب با آن، سود آنان نیز کمتر از مبلغ 175 هزار تومان است.

همچنین نگاهی به عملیات توزیع سود سهام عدالت با اولویت اقشار کم درآمد آغاز و متناسب با دریافت سود مصوب شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت در مجموع به ارزش کل 40 هزار و 394 میلیارد ریال و 41میلیون و 559 هزار و 942 نفر به ترتیب زیر است:

مبلغ 8 هزار و 616 میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 5 میلیون و 749 هزار و 348 نفر از گروه مددجویان تخفیف دار (کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) که در تاریخ 28 آبان 97 واریز آن شروع شده است.

مبلغ 10 هزار و 993میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 12 میلیون و 950هزار و 994 نفر از گروه روستائیان و عشایر که در تاریخ18 دی ماه97 واریز آن شروع شده است
مبلغ 4 هزار و 968میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 5 میلیون و 347هزار و 957 نفر از گروه کارگران فصلی و ساختمانی که در تاریخ25 اسفندماه97 واریز آن شروع شده است.
مبلغ 5هزار و 853میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 6میلیون و 663هزار و 743 نفر از گروه سایر اقشار که در تاریخ25 اسفندماه97 واریز آن شروع شده است.
مبلغ 9هزار و 964میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 10میلیون و 847هزار و 900 نفر از گروه کارکنان دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که در تاریخ15 اردیبهشت 98واریز آن شروع شده است.
گفتنی است، در حال حاضر تعداد بیش از چهار میلیون و هفتصد هزار نفر از مشمولین در قید حیات هنوز شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه ننموده اند که به محض ثبت شماره شبا، در سامانه سهام عدالت سود سهام عدالت آنان مربوط به سال 1395 و 1396 به صورت تجمیعی واریز خواهد شد.

لذا کما فی السابق به کلیه اینگونه مشولینی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند توصیه می شود برای بهره مندی از این سود حتما اقدام به مراجعه و ورود و درج شبا بانکی در سامانه یاد شده کنند.

شایان ذکر است سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir به صورت 24 ساعته آماده ثبت شماره شبای مشمولین سهام عدالت است.