فرابورس درجا زد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در معاملات شانزدهمین روز بهمن ماه، 840 هزار و 47 میلیون ورقه بهادار در  100  هزار و 47 نوبت دادوستد شد که  ارزش آن 5 هزار و 182 میلیارد ریال است. در همین حال شاخص کل فرابورس با افت کمی 84/0 واحدی، روی پله یک هزار و 922 واحدی ایستاد.

این در حالی است که نمادهای افرا، شغدیر و فولای در صدر بازار اول و نمادهای مفاخر، زگلدشت و قاسم در صدر بازار دوم قرار گرفتند
با این حال امروز نمادهای اشستا002، ذوب و اجاد3 ترتیب با  289 میلیارد و 233 میلیون ریال و 106 میلیارد و 403 میلیون ریال و 83 میلیارد و 128 میلیون ریال در صدر صف خرید قرار گرفتند. همچنین نماد آسامید، آکورد و اشاد1 به ترتیب با 49 میلیارد و 850 میلیون ریال، 18 میلیارد و 122 میلیون ریال و 14 میلیارد و 475 میلیون ریال صف فروش را تشکیل داد.
افزون بر این بیشترین افزایش را نماد مفاخر با 61/8 درصد، زگلدشت با 93/4 درصد و قاسم با 85/4 درصد داشتند و از طرف دیگر  تسه 96032، تسه 96062 و تسه 96012 بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص دادند