ثبت یک روز تاریخی در فرابورس

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،زاگرس، میدکو، ذوب، هرمز، شراز و ارفع بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص فرابورس گذاشتند. ارزش معاملات امروز 598 میلیارد تومان بود که این رقم محصول جابه جایی تعداد 1 میلیارد سهم در 74.5 هزار نوبت معاملاتی بود.

نمادهای پربازدید ذوب، زاگرس، شغدیر و شاوان همگی صف خرید بودند و ریشمک رشد 10 درصدی را ثبت کرد. چکاپا نیز رشد متعادل مثبت را به ثبت رسانید.
در جریان داد وستدهای این روز نمادهای شراز، ثالوند، ریشمک، زاگرس، بکهنوج، شرانل و مارون با بیشترین رشد قیمتی صدرنشین بازار فرابورس امروز بودند. در مقابل نمادهای کوثر، کاسپین، بساما و اتکام با بیشترین افت قیمتی در انتهای جدول معاملات نشستند.