رشد چشمگیر شاخص علی رغم افزایش عرضه ها در بازار

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،درپی افزایش عرضه ها، شاهد منفی شدن اکثر نمادهای گروه خبر محور خودرویی بودیم که در این میان نمادهای خشرق(صف فروش)، خپویش(صف فروش)، خرینگ، خدیزل، خزر، خوساز، خمهر، خگستر، خپارس، خاور و خودرو از فشار فروش بیشتری برخوردار بودند در این میان نماد خمحرکه پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه تقسیم سود نقدی 5 ریالی با رشد حدود 8 درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.

علیرغم افزایش عرضه ها در کل بازار، و گروه های پیشرویی نظیر گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها که جویی متعادل و مثبت داشتند ، عرضه محدود و ادامه صف خرید پرحجم نماد زاگرس در کنار تشکیل صف خرید مجدد نمادهای شیران، پترول، شاراک و تاپیکو جلب توجه می کرد.
در گروه فلزی و معدنی،  صف خرید فایرا، فخاس، هرمز، ارفع و فنورد صف خرید خود را در پایان بازار حفظ کردند، درحالیکه شاهد صف فروش نمادهای فسرب و فسپا به همراه معاملات منفی زنگان، فزرین، میدکو، فروس، فپنتا و فجر بودیم. نماد ارزنده کچاد در گروه استخراج کانه های فلزی پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه تقسیم سود نقدی 330 ریالی با رشد حدود 16.5 درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.
از سویی دیگر، گروه های ساختمانی و سیمانی پس از شروعی متعادل، اکثرا با افزایش عرضه ها و نوسانات منفی مواجه  بودند که با توجه به رشد روزهای گذشته آنها، استراحت و اصلاح مذکور امری منطقی است.