آیفکس هم مثبت بود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، امروز آیفکس به مدد معاملات ذوب، هرمز، مارون، شپاس، شاوان، ارفع و شراز با رشد 8.60 واحدی مواجه شد. در حالیکه نمادهای خراسان، سرچشمه و وکوثر با معاملات منفی خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

ارزش معاملات امروز فرابورس در بازارهای پنجگانه بیش از 235 میلیارد تومان بود که از جابه جایی بیش از 1 میلیارد برگه سهم در 54.2 هزار نوبت معاملاتی حاصل شده بود، به این ترتیب رد مقایسه با روز قبل شاهد ورود نقدینگی بیشتری به این بازار بودیم.
امروز نمادهای پربیننده آیفکس هم یکدست سبزپوش بودند مگر در نماد سرچشمه که در حاشیه 3 درصد منفی نوسان کرد. از بین نمادهای پربازدید، دو نماد  انبوه سازی ثغرب و ثتران به همراه نماد فلزی ذوب صف خرید تشکیل داده بودند.
صدرنشینی بازار امروز آیفکس با بیشترین رشد قیمت پایانی به تریب به نمادهای وگردش، ولشرق، میهن، بپاک، تلیسه، کیمیا و ثغرب تعلق گرفت. در مقابل سه نماد تسه به همراه نمادهای اعتلا، خراسان، دبالک و کوثر بیشترین افت قیمتی را ثبت کردند.