نرخ بانکی ۳۲ ارز افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بر این اساس دلار با 21 ریال افزایش قیمت نسبت به روز گذشته 37 هزار و 019 ریال تعیین شد. پوند انگلیس با 51 ریال کاهش قیمت 51 هزار و 259 ریال تعیین شد. یورو با 94 ریال افزایش قیمت 45 هزار و 539 ریال ارزش گذاری شد.