کد خبر: ۱۸۵۴۲ - تاریخ خبر: ۰:۱۷ - ۱۳۹۷/۳/۸

حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

علی عبدی زاده

فلسفه وجودى دولت بعنوان سیاستگذار و متولى اجرایى کشور میباشد لذا وقتى به مقوله توسعه میرسیم نگاهمان به دولت است که باید دانست مجموعه دولت در محورهاى مختلف میباست در نگاه و عملکرد زیرساختى باشد چرا که دولت وقتى منابع طبیعى و مالیاتى را در اختیار دارد در قبال این رانت وظیفه دارد در حوزه توسعه زیرساختها برنامه ریزى و مجرى باشد و بستر ورود بخش خصوصى را مهیا کرده تا شرایط ورود و حضور این بخش که متولى ان مردم میباشند تسهیل و فضاى رقابت اماده گردد که در غیر اینصورت فضاى کسب و کار تحت کنترل و انحصار توابع دولت در خواهد امد و امکان ورود و رقابت براى بخش خصوصى غیرممکن خواهد بود، که در اینصورت ارتقاى تکنولوژى و پیشرفت و توسعه امکان پذیر نخواهد و حاصل ان فساد سیستمى خواهد بود و به طبع تمایل به پیشرفت کاهش خواهد یافت لذا باید در نظر داشت اگر  توسعه اقتصادى را بررسى کنیم؛
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند.
شاخص هاى توسعه اقتصادى؛
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:

شاخص درآمد سرانه
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.

شاخص برابری قدرت خرید (PPP)
شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می‌شود. ∗

شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)
در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

شاخص توسعه انسانی (HDI)
این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).
حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی
هر چه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. درجوامع توسعه نیافته، نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند که اکثراً بیکارند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.

استقلال ملی
به این مفهوم که سایر دولت‌ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر به سزا داشته باشند.

لذا با توجه هدف توسعه و متغیرهاى ان میباست با تغییرات بنیادین در  اقتصاد کشور از جمله تمرکز دولت بر توسعه زیرساختها و خروج و پرهیز از بنگاه دارى و در همین راستا بهبود فضاى کسب و کار و با نگاه درونزایى بر اساس امایش سرزمین و برونگرایى با هدف سهم از بازار بین الملل و همسویى سیاستهاى پولى و مالى با ان رشد و توسعه را پایه گذارى کرد و با حمایت از بخش خصوصى این امر محقق خواهد شد 
که حلقه مفقوده توسعه اقتصادى؛ 
١)تمرکز دولت بر توسعه زیرساختهایت
٢)واگذارى روساخت اقتصاد به بخش خضوصى واقعى است
که نهایتاً با ایجاد رقابت رشد و توسعه از نظر کمى و کیفى حصول خواهد شد.
در نهایت باید یاداور بود تقسیم بندى و تعریف وظیفه ذاتى متولیان اقتصاد کشور و برنامه ریزى توسعه به تنهایى نمیتواند کارامد و کارکشا باشد لذا لازمه تحقق توسعه اقتصادى و مطالب ذکر شده لزوم تدوین سند امایش سرزمین بعنوان پلتفرم و در همین جهت برنامه ریزى توسعه اقتصادى در بدو و در همین راستا تدوین سند استراتژى بخشهاى مختلف توسعه از جمله صنعتى و تجارى، با اجراى کامل و دقیق شاخص بهبود فضاى کسب و کار  از سوى سیاستگذار میباشد و باید دانست که خروجى این پارادایم عدم ورود دولت به غیر زیرساختى است و واگذارى روساخت اقتصاد از جمله بنگاهدارى و بازار به بخش خصوصى است در غیر اینصورت توسعه اقتصادى و درونزایى، تولید داخلى کماکان با مشکلات و معضلات گذشته و فعلى درگیر خواهد بود.


ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


تصویر روز
  • هفت راه برای کاهش مصرف پلاستیک

  • جایگاه جهانی ایران در دسترسی به منبع آب سالم

  • وابسته ترین کشور ها به اینترنت

  • راه های خروج از رکود از نگاه مقام معظم رهبری

  • وضعیت تهران در حوزه ترافیک

دیگر رسانه ها
نظرسنجی
کدام بازار تا سه ماه آینده رشد بیشتری خواهد کرد ؟تحلیل