رکورد جدید معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد
رکورد جدید ارزش معاملات بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس انرژی به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی، در نماد سمپنا971، به میزان 1.000.3000 قرارداد با ارزشی بالغ بر 290 میلیارد و 681 میلیون ریال معامله شد.

شایان ذکر است با احتساب معاملات روز گذشته ارزش معاملات بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر از مرز 9 هزار میلیارد ریال در سال جاری عبور نمود و به 9,188 هزار میلیارد ریال بالغ گردید.

همچنین  بازار عمده فروشی برق بورس انرژی نیز شاهد معامله یک میلیون 500 هزار قرارداد معادل 18 میلیون و 750 هزار کیلووات ساعت به ارزش 5 میلیارد و 279 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز گذشته، نمادهای بارپایه و پُرباری با متوسط قیمت 279و 352 ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.

توقف و بازگشایی نمادها

گفتنی است، در آغاز جلسه معاملاتی این روز کاری نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 19 بهمن 96 گشایش و نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 23 دی 96 و نمادهای بار پیک هفتگی، میان باری هفتگی، کم باری هفتگی و بارپایه هفتگی 23 دی 96 در پایان جلسه معاملاتی متوقف و فرآیند آن ها آغاز شد.

همچنین در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی، در بازار گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و در نماد پرند بالغ بر 63 هزار گواهی از گواهی‌های این صندوق با ارزش 209 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.