نایب رییس انجمن فولاد عنوان کرد:
فولاد به مدار صعود برگشت
نایب رییس انجمن فولاد بیان کرد، بازار داخلی فولاد مستعد تاثیر پذیری از قیمت های جهانی و رشد است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بهادر احرامیان با اشاره به قیمت جهانی صنعت فولاد گفت: با توجه به واکسیناسیون مردم در دنیا و  آمادگی برای بازگشت به روال عادی، تقاضایی که از یک سال گذشته به تعویق افتاده بود امسال به جریان افتاده و قیمت های جهانی هم با روال صعودی همراه شدند.

وی ادامه داد: با توجه به خروج بازار جهانی فولاد از رکود پیش بینی می شود که روند صعودی و افزایش تقاضا تا ٦ ماه آینده ادامه یابد.

این کارشناس صنعت فولاد با اشاره به تاثیر  پذیری بازار داخلی فولاد از روند جهانی گفت: هنوز اتفاق خاصی در بازار داخلی نیفتاده اما به نظر می رسد بازار فولاد هم به طور آهسته به تبع قیمت جهانی تغییر رویه بدهد.

احرامیان با توجه به حاشیه های قیمت گذاری فولاد بیان کرد: اصولا در سیاست گذاری اقتصادی، قیمت گذاری فقط در شرایطی خاص توجیه پذیر است، آن هم زمانی که با انحصار مواجه باشیم ؛یعنی در مواردی خاص و بحرانی مانند توزیع برق ، آب، ایجاد بندرگاه ها و ... دولت می تواند وارد فاز قیمت گذاری شود، در غیر این حالت، قیمت گذاری دستوری دخالت در روند طبیعی اقتصادی محسوب می شود.  اما متاسفانه در بسیاری از مواقع از قیمت گذاری دستوری استفاده می کنیم که نا بجا است.

احرامیان درباره تاثیر صنایع مختلف