نتایج تورنمنت های کشتی فرنگی جایزه بزرگ پاریس و زاگرب/ صباح شریعتی دوم شد
مسابقات جایزه بزرگ کشتی فرنگی در فرانسه و کرواسی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام هنری دگلان فرانسه طی روزهای گذشته در شهر نیس برگزار شد که در کشتی فرنگی ترکیه صاحب ۶ مدال طلا شد. همچنین صباح شریعتی کشتی گیر کردستانی که برای جمهوری آذربایجان کشتی می‌گیرد، در رقابتهای فرانسه به مدال نقره رسید.

اسامی نفرات برتر مسابقات کشتی فرنگی هنری دگلان به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: ۱- شریف کیلیج (ترکیه) ۲- علی الجین (ترکیه) ۳- اکرم اوزترک (ترکیه)
۶۰ کیلوگرم: ۱- کرم کامل (ترکیه) ۲- موراد ممدوف (آذربایجان) و موراد بازاروف (آذربایجان)
۶۳ کیلوگرم: ۱- آتلان عبدالرحمن (ترکیه) ۲- عیسی جکر (ترکیه) ۳- فاتح اوجونجو (ترکیه)
۶۷ کیلوگرم: ماماداسا سیلا (فرانسه) ۲- گاجیک سنجویان (فرانسه) ۳- اسلام بک دادوف (آذربایجان) و استپان جلمنت (فرانسه)
۷۲ کیلوگرم: ۱- سلجوق جان (ترکیه) ۲- ابراهیم قانم (فرانسه) ۳- چنگیز ارسلان (ترکیه)
۷۷ کیلوگرم: ۱- فاتح چنگیز (ترکیه) ۲- یونس امره باشار (ترکیه) ۳- سانان سلیمان اف (آذربایجان) و اوریک نیکوگوسیان (فرانسه)
۸۲ کیلوگرم: ۱- امره کوش (ترکیه) ۲- رفیق حسین اف (آذربایجان) ۳- احمت آیدین (ترکیه)
۸۷ کیلوگرم: ۱- اسلام عباس اف (آذرباجیان) ۲- متهان باشار (ترک