کمیته‌های انتخابات فدراسیون فوتبال و چند ابهام/ همراه هیات رئیسه فعلی؟
کمیته‌های انتخاباتی فدراسیون فوتبال در شرایطی مسئولیت برگزاری انتخابات این فدراسیون را برعهده دارند که در مجمع اخیر و در شرایطی شائبه برانگیز انتخاب شده اند؛ انتخابی که بدون اطلاع اهالی رسانه و در پشت پرده انجام شده و توسط کسانی صورت گرفته که خودشان مسئولان کنونی و کاندیدای انتخابات پیش رو این فدراسیون هستند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،با اتمام فرآیند ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال، مسئولیت کمیته‌های بدوی و استیناف انتخابات این فدراسیون آغاز می‌شود. این دو کمیته که حاصل اصلاحات اخیر اساسنامه فدراسیون فوتبال هستند، در مجمع اخیر و در آذرماه با معرفی هیات رئیسه و رای‌گیری عجیب و غریب از اعضای مجمع انتخاب شدند.

در واقع طبق اصلاحاتی که از سوی فیفا به این فدراسیون تکلیف شده بود، قرار شد از این پس کمیته‌های بدوی و استیناف انتخابات که جزو ارکان مستقل هستند و باید توسط اعضای مجمع انتخاب شوند، عهده‌دار برگزاری هر انتخاباتی ظرف چهار سال آینده شوند.

به همین دلیل، فدراسیون فوتبال در هشتم آذر و در خلال برگزاری مجمع مجازی این فدراسیون، اعلام کرد پیش از این اسامی کمیته‌های انتخاباتی به اعضا معرفی شده و آن‌ها با حداکثر رای موافق، این نفرات را عضویت در این کمیته انتخاب کردند. این اتفاق در