در کدال منتشر شد؛
مروری بر پرتفوی اسفند ماه "ونفت"
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، خریدار و فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۴۶ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال سود کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت با سرمایه یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۴۹ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۶۲۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۳۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال به ۳۸۵ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت نیز با افزایش ۲۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال معادل ۶۵۱ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال محاسبه شد.

"ونفت" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۶۲ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۸ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۴۶ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت طی دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۹۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال خریداری کرد.