چین از خرید نفت بیشتر از عربستان منصرف شد
یونیپک، بازوی تجاری بزرگ ترین پالایشگاه آسیا یعنی سینوپک چین، از خرید نفت بیشتر از عربستان در ماه آوریل به علت افزایش نرخ حمل و نقل منصرف شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سه منبع تجاری به رویترز اعلام کردند؛ یونیپک، بازوی تجاری بزرگ ترین پالایشگاه آسیا یعنی سینوپک چین، از خرید نفت بیشتر از عربستان در ماه آوریل به علت افزایش نرخ حمل و نقل منصرف شده است.

به گفته منابع آگاه، پس از اینکه عربستان قیمت های بارگیری محموله ها در ماه آوریل را کاهش داد، این پالایشگاه در ابتدا از ریاض درخواست نفت بیشتر کرده بود.

آنها افزودند با این حال، هزینه حمل نفتکش ها افزایش یافت و تخفیف های بزرگ عربستان جبران شد و این امر از صرف اقتصادی این خرید می‌کاهد.

دو نفر از این منابع آگاه گفتند همچنین آرامکو بیشتر فروش نفت سبک پیشنهاد کرده است، درحالی که یونیپک انواع نفت مدیوم و سنگین عربستان را ترجیح می‌دهد.