افزایش هزینه جنگ قیمت نفت برای روسیه
اقتصاد روسیه تا چند ماه آینده به حدود یک تریلیون دلار یا ۱۲.۷ میلیارد دلار در ماه نیاز دارد تا از اپیدمی ویروس کرونا و ریزش قیمت نفت به سلامت خارج شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، الکسی رپیک، رییس هیات مدیره گروه تجاری بیزنس راشیا ضمن بیان این مطلب به خبرگزاری تاس گفت: وضعیت جاری ایجاب می کند تولید ناخالص داخلی حفظ شود و چندین تریلیون روبل برای تثبیت وضعیت اقتصادی هزینه شود. وی در ادامه افزود: اکنون حجم بدهی روسیه بسیار کوچکتر از کشورهای دیگر است و بنابراین روند احیا نسبتا روانتر خواهد بود.

طبق آمار صندوق بین المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روسیه که 19.48 درصد است، یکی از پایین ترینها در جهان است. در مقابل، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای چین 54.44 درصد و برای ژاپن 234.18 درصد است.

پس از ریزش قیمت نفت در اوایل ماه میلادی جاری، وزارت دارایی روسیه اعلام کرد مسکو به مدت شش تا 10 سال دیگر، منابع کافی برای پوشش کسری بودجه بوده ناشی از افت قیمت نفت به 25 تا 30 دلار در هر بشکه دارد. بودجه روسیه بر مبنای قیمت 42.40 دلار در هر بشکه نفت اورال تنظیم شده است. صندوق سرمایه دولتی روسیه تا اول مارس داراییهایی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار معادل 7.3 تولید ناخالص داخلی داشته که برای جبران درآمد نفتی کمتر کفایت می کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هفته پیش هم آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه اظهار کرده بود درآمد نفت و گاز روسیه امسال به دلیل افت قیمتهای نفت 39.5 میلیارد دلار (سه تریلیون روبل) کمتر از میزان مورد پیش بینی خواهد بود. وی با اذعان به این که اقتصاد کشور در این شرایط به مشکل برمی خورد، گفته بود کاهش قیمت نفت به تنهایی 39.5 میلیارد دلار در سال 2020 برای اقتصاد روسیه هزینه دارد و در قیمت فعلی، اقتصاد روسیه دچار کسری بودجه به میزان 0.9 درصد می شود.