ورشکستگی اقتصاد عربستان طی ۴ سال آینده با تداوم سیاست نفت ارزان
نویسنده و تحلیلگر برجسته بازار نفت نوشت اگر عربستان امروز سیاست تولید بالا و پایین آوردن قیمت نفت را تداوم بخشد، باید در طی ۳ تا ۴ سال آینده در انتظار ورشکستگی اقتصاد این کشور بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، سیمون واتکینز نویسنده و تحلیلگر برجسته بازار نفت نوشت، ظاهرا عربستان و متحدانش در اوپک که پس از مخالفت روسیه با کاهش بیشتر تولید جنگ قیمت را در بازار نفت به راه انداختند، تبعات فاجعه بار تجربه قبلی ریاض در اتخاذ سیاست افزایش تولید طی سال های 2014 تا 2016 را از یاد برده اند. اما این بار احتمالا  این اقدام ماجراجویانه عربستان برای این کشور و متحدانش تبعات بسیار جدی تری از 4 سال قبل خواهد بود.

آخرین باری که عربستان در سال 2014 همین استراتژی را برگزید، این کشور شانس بسیار بیشتری نسبت به وضعیت کنونی برای موفقیت داشت. در آن زمان تصور عمومی بر این بود که با افت قیمت نفت برنت به زیر 70 دلار، تولید کنندگان نفت شیل آمریکا نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. در آن زمان همچنین میزان ذخایر ارزی عربستان به 737 میلیارد دلار می رسید و به این کشور اجازه می داد که بدون آسیب دیدن جایگاه پول ملی خود که به دلار گره زده شده و بدون نگرانی از کسری بودجه عظیم خود رویکرد جنگ قیمت در بازار نفت را به پیش ببرد. به علاوه در آن زمان روسیه تنها یک ناظر علاقمند بود که در حاشیه بازار به تماشای این رقابت میان عربستان و تولید کنندگان شیل نشسته بود.

عربستان در اکتبر 2014 به حدی به موثر بودن استراتژی خود امیدوار بود که در جریان نشست های خصوصی در نیویورک میان مقامات سعودی و دیگر مقامات عالیرتبه صنعت نفت جهان، سعودی ها می گفتند کشورشان می تواند برای یک تا 2 سال قیمت 80 تا 90 دلاری قیمت نفت را تحمل کند. سعودی ها در این نشست ها اذعان می کردند که 2 هدف عمده از پایین آوردن عمدی قیمت نفت دنبال می کنند. هدف نخست نابود کردن صنعت نوپای نفت شیل آمریکا بود و هدف دوم فشار بر سایر اعضای اوپک برای مشارکت در سامان بخشیدن به سهمیه بندی عرضه نفت. اما سیاست سعودی ها مبنی بر روانه کردن میلیون ها بشکه نفت ارزان به بازار نه تنها موجب بهینه تر شدن و کاهش هزینه های تولید نفت شیل توسط شرکت های آمریکایی شد بلکه در طی 2 سال مجموعا 450 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی اعضای اوپک کاست. عربستان به دلیل اتخاذ این رویکرد نادرست از مازاد بودجه بی سابقه 98 میلیارد دلاری در سال 2015 به نقطه ای رسید که ناگزیر شد برای تامین هزینه های خود 250 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود برداشت نماید.

وضعیت اقتصادی و سیاسی عربستان در سال 2016 و به دنبال اجرای 2 سال سیاست نفت ارزان به حدی به وخامت گرایید که محمد التویجری، معاون وزیر اقتصاد عربستان در آن زمان اظهار داشت: «اگر ما اقدامات اصلاحی در پیش نگیریم، و اگر اقتصاد جهان در همین وضعیت فعلی باقی بماند، عربستان در طی 3 تا 4 سال آینده ورشکسته خواهد شد.» این بدان معناست که اگر عربستان امروز نیز سیاست تولید بالا و پایین آوردن قیمت ها را تداوم بخشد، باید در طی 3 تا 4 سال آینده در انتظار ورشکستگی اقتصاد این کشور بود.