درآمد هزار میلیاردی "خکاوه"
شرکت خکاوه در یازده ماه گذشته ۳ هزار میلیارد ریال درآمد داشته است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،شرکت سایپا دیزل در دوره ۱۱ ماهه منتهی به پایان بهمن ماه ۱۳۹۸، معادل ۳ هزار و ۸۴۴ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

 شرکت سایپا دیزل با سرمایه ۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ را منتشر کرد.

شرکت سایپا دیزل در دوره یک ماهه یاد شده، معادل ۲۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.

شرکت سایپا دیزل از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه سال جاری، معادل ۳ هزار و ۸۴۴ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال محصول به فروش رسانده است که نسبت به دوره مشابه در سال پیش، از کاهش ۶۰ درصدی برخوردار بوده است.