فروش تعهدی ابزاری جدید در بورس و فرابورس
فروش تعهدی ابزاری جدید برای رونق هر چه بیشتر بازارهای مالی است
 
 
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین ؛ علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران  ، در مورد آغاز ابزار جدید فروش تعهدی گفت: ابزار جدید فروش تعهدی بر روی 5 نماد بورسی شامل ملی مس، ماشینسازی اراک، شرکت سرمایهگذاری سایپا، سیمان فارس و خوزستان و بانک تجارت و همچنین 3 نماد فرابورسی از امروز شروع میشود.
 وی در مورد سازوکار اجرایی ابزار فروش تعهدی گفت: سازوکار اینگونه است کسی که سهام ندارد، از طریق قرارداد وکالت به وکالت از دارنده سهام آن را در بازار میفروشد و این در مورد نمادهایی که قیمت آن کاهنده است، انجام میشود که اگر تحلیل این فروشنده، یعنی وکیل یا همان متقاضی درست باشد، بعد از آنکه دوره کاهش قیمت تمام شد، سهم با تقاضای مالک اصلی یا با تصمیم خود او از بازار خریداری شده و به مالک تحویل داده میشود.
 این ابزار 3 کارکرد دارد که یکی پوشش ریسک است؛ یعنی سهام را از تغییرات قیمت منتفع میکند و در مقابل نوسانات بازار آن را پوشش میدهد. کارکرد دوم این است که ابزار نقدشوندگی بازار است که بازارگردانها از آن استفاده میکنند و کارکرد سوم این است که سهم در بازار دوطرفه خریدوفروش میشود و سبدگردانها در آن حضور دارند. بنابراین باید کسانی وارد ابزار فروش تعهدی شوند که تحلیل دقیقی از بازار داشته باشند و دارای ریسک و تحلیل باشند.
 مدیرعامل بورس تهران در مورد اینکه آیا این ابزار فروش تعهدی فقط مخصوص حرفهایهاست، گفت: البته ممنوعیتی برای ورود افراد عادی نیست، اما باید کسانی وارد این ابزار شوند که تحلیل داشته باشند و افراد دارای ریسکپذیر و حرفهای باشند. 
 وی در مورد حجم سهامی که در ابزار فروش تعهدی قرار میگیرد، گفت: حداکثر 5 درصد از سهام شناور شرکتها به صورت ابزار تعهد فروش قرار میگیرند و این کار به ماندگاری پول در بورس و نیز استفاده از تحلیلهای مختلف و برای تثبیت بازار و همچنین بالا رفتن نقدشوندگی در بازار استفاده میشود.
 صحرایی در مورد سود کسبشده در فروش تعهدی گفت: کارکرد این ابزار اینگونه است که اگر سودی کسب شود، هم نصیب مالک و هم نصیب متقاضی یعنی وکیل و کارگزار میشود و در صورت افت قیمت سهام این افت نصیب متقاضی فروش سهام میشود. 
 به گفته صحرایی اگر متقاضی پیشبینی میکند، در صورت افت قیمت سهام در آینده آن سهام را بفروشد و از پیشبینی او از آب درآید، یعنی از زیان مالک جلوگیری کرده است و از کاهش سود او جلوگیری شده است و در زمانی که قیمت سهام بالا میرود آن را میفروشد و سودی کسب میکند که در آن صورت سود هم برای متقاضی یا همان وکیل است که اصطلاحا شورتسلر نامیده میشود و هم منافع آن به مالک سهام میرسد و مالک میتواند از منافع فروش سهام در صندوقهای با درآمد ثابت یا سپرده بانکی سرمایه گذاری کند، بنابراین سود این ابزار به دو طرف یعنی مالک و متقاضی میرسد، اما اگر زیانی حادث شد، متوجه متقاضی فروش سهام است و مالک از زیان سهمی نمیبرد.
 مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران اظهار داشت: امروز ابزار جدید فروش تعهدی در 5 نماد بورسی و 3 نماد فرابورسی در مجموع در 8 نماد اجرا میشود.
 وی این را هم گفت: البته فروش سهام تعهدی به میزان نیم درصد از سقف قیمت مجاز در لحظه فروش انجام میشود و در صورتی که شاخص کل بازار بیش از 2 درصد افت کند، یا شاخص هموزن بیش از 1.5 درصد افت کند و یا نماد مورد معامله 3 درصد افت کند، فروش تعهدی متوقف میشود. 
 صحرایی همچنین تأکید کرد: در ابزار فروش تعهدی هم محدودیت حجم وجود دارد که تا 5 درصد سهام شناور شرکتهاست و هم محدودیت قیمت وجود دارد و نیز کسانی که ممنوعیت متقاضی شدن دارند، مانند سهامداران عمدهای که 5 درصد سهام یک شرکت را دارند و یا اعضای هیأت مدیره شرکتها به عنوان دارنده اطلاعات نهانی اجازه فروش تعهدی ندارند و تنها کسانی به عنوان متقاضی در موقعیت فروش تعهدی قرار میگیرند که به وکالت از مالک سهام باشند و حجم آن نیز تا 5 درصد از سهام شناور خواهد بود.