پالایش نفت چین ۷.۷ درصد افزایش یافت
چین در ژوئن حدود ۵۳.۷۰ میلیون تن نفت خام پالایش کرد که ۷.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،پالایش نفت خام چین در نیمه اول 2019 ، 316.97 میلیون تن بود که 5.8 درصد به صورت سالانه افزایش داشت.

چین تنها در ژوئن حدود 53.70 میلیون تن نفت خام پالایش کرد که 7.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و نرخ رشد آن  4.9 درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت. میزان پالایش روزانه به 1.79 میلیون تن در ژوئن رسید که 116 هزار  تن نسبت به ماه می بیشتر بود.

کل تولید نفت خام در چین حدود 16.3 میلیون تن بود که یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. تولید روزانه 537 هزار تن، یک افزایش 13 هزار تنی را نسبت به ماه می نشان می دهد.

چین در نیمه اول 2019 ، 95.39 میلیون تن نفت خام تولید کرد که نسبت به سال گذشته 0.8 درصد بالاتر رفته بود.

  واردات نفت خام چین در ماه ژوئن 39.58 میلیون تن بود که 15.2 درصد به صورت سالانه افزایش داشت. چین در فاصله زمانی ژانویه تا ژوئن 2019 حدود 245 میلیون تن نفت خام وارد کرد که 8.8 درصد نسبت به سال قبل بالا رفته بود و نرخ رشد 0.6 درصد بالاتر از سه ماهه اول سال بود.

سرعت تولید گاز طبیعی در تاسیسات صنعتی چین هم در ژوئن بیشتر شد.

این کشور 13.9 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در ژوئن تولید کرد که 13.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و نرخ رشد آن 0.2 درصد بالاتر از ماه می بود.

کل تولید گاز طبیعی چین در 6 ماه اول 2019 ، 86.4 میلیارد مترمکعب بود که 10.3 درصد به صورت سالانه افزایش داشت و نرخ رشد آن 0.9 درصد بالاتر از سه ماهه اول سال بود.

کل واردات گاز طبیعی در ژوئن 7.52 میلیون تن گزارش شد که 3 درصد به صورت سالانه بالا رفته بود. چین حدود 46.92 میلیون تن گاز طبیعی در نیمه اول 2019 وارد کرد که 11.6 درصد نسبت به سال قبل بیشتر بود.