ثروتمندترین کشورهای جهان کدام‌اند؟
۷۴ درصد ثروت جهان در اختیار ۱۰ کشور است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،همان گونه که در توزیع ثروت بین افراد مختلف یک جامعه اختلاف زیادی وجود دارد، توزیع ثروت در بین کشورهای جهان نیز بسیار نامتوازن است و تقریباً می‌توان گفت که بسیاری از کشورها ثروتی در اختیار ندارند. طبق اعلام مؤسسه "گلوبال ولث میگریشن" ثروتمندترین کشورهای جهان در بازه زمانی 2018 تا 2028 عبارت خواهند بود از:

1- آمریکا

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 60.7 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 72.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

2- چین

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 23.6 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 51.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 120 درصد افزایش

3- ژاپن

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 19.1 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 24.9 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 30 درصد افزایش

4- هند

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 8.1 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 22.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 180 درصد افزایش

5- استرالیا

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 6 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 10.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 80 درصد افزایش

6- انگلیس

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 9.1 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 10 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

7- آلمان

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 8.8 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 9.7 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

8- کانادا

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 6 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 7.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 30 درصد افزایش

9- فنلاند

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 5.9 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 6.4 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

10- ایتالیا

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 3.8 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 4.2 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش