مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس:
سازمان بورس پیگیر مصوبه های مشوق مالیاتی است
امروز طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی جهت استفاده ناشران در سازمان بورس طراحی شده است و هر شرکتی بر اساس نوع فعالیت و اقتضای تامین مالی صنعتش قادر به استفاده از این روش ها خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،علی بیگ زاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق افزود: ریل گذاری برای تغییر رفتار مدیران از نگاه صرف به بانک ها برای تامین مالی، به نگرش مبتنی بر سبد متنوع منابع تامین مالی، نیاز به فرهنگ سازی دارد و مدیران باید در کنار تامین مالی از سیستم بانکی، تامین مالی از محل اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه را هم در برنامه بنگاه های خود لحاظ کنند.

مدیر بازار اولیه همچنین نقش مشوق های مالیاتی دولت در گرایش شرکتها به افزایش سرمایه را بسیار مهم دانست و مصوبه سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص مشوق مالیاتی سود تقسیم نشده را سبب ساز افزایش سرمایه بی سابقه ناشران از محل سود انباشته در سال 97 و ماندگاری بیشتر منابع شرکتها و کمک به رونق تولید دانست.

در این خصوص، بیگ زاده به پیگیری سازمان در خصوص تمدید این مصوبه برای سال 98 اشاره کرد و گفت: البته تغییراتی در جهت هدفمندی این مشوق انجام خواهد شد و قطعیت موضوع منوط به تصمیم گیری مراجع ذیصلاح است و سازمان بورس پیگیر موضوع خواهد بود.

بیگ زاده افزود: در سال 98 به دنبال عملیاتی کردن اوراق وکالت به عنوان اوراقی با کاربرد عام تر در صنایع هستیم این اوراق امکان تامین مالی پروژه های شرکت های هلدینگ را فراهم می سازد و تخصیص بهینه تر منابع در این شرکتها را مهیا می سازد.

مدیر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید بر نقش پررنگ تر شرکتهای رتبه بندی در انتشار اوراق در سال 98، به عنوان یکی از برنامه های این مدیریت، ضمانت بانکی در انتشار اوراق را یکی از گلوگاه های انتشار دانست و بیان داشت: پررنگ شدن نقش شرکتهای رتبه بندی می تواند این گلوگاه را برطرف سازد البته این موضوع نباید باعث آسیب به نقدشوندگی اوراق و افزایش ریسک دارندگان اوراق شود. چون گزارش رتبه بندی شرکت متقاضی انتشار، شفافیت وضعیت را جهت دارنده اوراق آشکارتر می سازد و بازار ممکن است نرخ سودی متناسب با ریسک بانی طلب کند و قطعا سود اوراق باید با توجه به ریسک های بانی تعیین شود.