افزایش خوش‌بینی‌ها به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان
میزان خوش‌بینی به وضعیت اقتصاد آمریکا در بالاترین سطح خود در ۱۵ سال اخیر رسید.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،شاخص خوش‌بینی اقتصادی آمریکا در ماه می با 2.4 واحد افزایش نسبت به ماه قبل به 58.6 واحد افزایش یافته است که بالاترین سطح از فوریه سال 2004 تاکنون محسوب می‌شود.

چشم‌انداز مالی از دید آمریکایی‌ها که بیانگر حس مردم این کشور نسبت به وضعیت اقتصادی خود در شش ماه بعد است نیز با 2 واحد افزایش به 64.4 واحد رسید. هم چنین شاخص چشم‌انداز شش ماهه که بیانگر اطمینان مصرف کنندگان به چشم‌انداز اقتصاد است نیز با 7 واحد افزایش به 55.8 واحد تا ماه می‌رسید.

طبق نتایج این نظرسنجی‌ها که با مشارکت 900 شهروند بالغ آمریکایی و با تمرکز بر مسائلی چون چشم‌انداز شخصی از بازارهای مالی و میزان اطمینان مردم به سیاست گذاری‌های بانک مرکزی تهیه شده است، 50 نماگر خوش‌بینانه و 50 نماگر بدبینانه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

رشد اقتصادی آمریکا از 2.2 درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به 3.2 درصد در سه ماهه نخست امسال افزایش یافته است. این نرخ رشد که برترین نرخ رشد فصلی از سال 2015 تاکنون است از آنجا اهمیت دارد که به طور سنتی، نرخ رشد نخستین فصل اقتصاد آمریکا پایین بوده است و این مساله می‌تواند نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی در آمریکا را تا حد زیادی از بین ببرد. به نظر می‌رسد حتی طولانی‌ترین تعطیلی موقت دولت آمریکا در تاریخ این کشور و جنگ تجاری سنگین با چین نتوانسته است مانع از تحقق چنین رشدی شود.

شاخص خوش‌بینی اقتصادی در آمریکا در بازه زمانی 2001 تا 2019 به طور میانگین معادل 49.73 واحد بوده است که بالاترین آن متعلق به 62.9 واحد در مارس 2002 و کمترین سطح آن متعلق به ماه اوت سال 2011 با 35.8 واحد بوده است.