نقش بازار سرمایه در تحقق شعار رونق تولید
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت تامین مالی آسان و ارزان در تحقق شعار «رونق تولید» به عنوان شعار سال گفت: متولیان اقتصادی باید برای بازار سهام جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد کشور تدارک ببینند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،منصور کریمی با اشاره به نامگذاری سال 98 با عنوان رونق تولید افزود: بدون شک تامین مالی آسان و ارزان از مشخصه‌های بازار سرمایه در راستای تحقق شعار رونق تولید در کشور است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از این رو متولیان اقتصادی باید برای بازار سهام جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد کشور تدارک ببینند.

وی با اشاره به اینکه در سال 97 بازار سرمایه روزهای پر فراز و نشیبی را سپری کرد، اذعان داشت: مولفه‌های همچون نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و کالاها، موضع‌گیری و مناسبات سیاسی از جمله این موارد هستد که در سال جدید نیز می‌توانند سمت و سوی بازار سرمایه و معاملات آن را تعیین کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چرایی اهمیت نرخ ارز برای سرمایه‌گذاران گفت: نوسان نرخ ارز اثر چند گانه‌ای بر سودآوری شرکت‌ها دارد، چرا که از یک سو موجب سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود و از سوی دیگر ارزش جایگزینی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: البته در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج تامین می‌کنند، خبر مناسبی نیست و به افزایش هزینه تمام شده آنها و در نتیجه کاهش سودآوری این دسته از شرکت‌ها منجر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی دیگر از موارد قابل بیان در خصوص تاثیرپذیری بازار سهام، نرخ سود بانکی است که به نظر می‌رسد در سال جدید نیز این شرایط ادامه پیدا کند و کنترل و ثبات نرخ بهره بانکی، جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.

وی اضافه کرد: بدون شک یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر فضای کلی بازار سهام، فضای سیاسی در سطح بین‌المللی و مناسبات سیاسی مرتبط با برجام و محدودیت‌های بین‌المللی و ادامه یا از میان رفتن آنها است.