رییس کانون بانک ها و موسسات خصوصی تشریح کرد:
جزییات فعالیت بازار متشکل معاملات ارز
رییس کانون بانک ها و موسسات خصوصی با تشریح جزییات فعالیت بازار متشکل معاملات ارز گفت که کارکرد این بازار مانند مکانیزم بازارگردانی است و امکان راه اندازی بازار حواله های ارزی نیز در آن وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، کوروش پرویزیان درباره برگزاری مجمع موسس بازار متشکل معاملات ارز و تعیین سهم 20 میلیارد تومانی برای هریک از اعضا گفت: در حال حاضر، ابزارهای مختلفی در حال طراحی در بازار پولی کشور است که یکی از آنها نیز بازار متشکل معاملات ارز است که مجمع آن برگزار شد و فرایندهای مربوط به ثبت آن در حال انجام است.

وی با بیان اینکه با راه اندازی این بازار، معاملات نقدی ارز به طور شفاف ارز انجام خواهد شد، اظهار داشت: البته این امکان وجود دارد که بازار حواله نیز در بازار متشکل معاملات ارز راه اندازی شود ولی در مقطع فعلی حسب هماهنگی بین اعضای مجمع، تنها معاملات نقدی را در بر می گیرد.

مدیرعامل بانک پارسیان راه اندازی این بازار را مکمل اقدامات دیگر در جهت ساماندهی بازار ارز دانست و گفت: ابزارهای جدید بانک مرکزی از جمله حساب سپرده ارزی یا سپرده ارزی مبتنی بر ریال که امکان خرید و فروش اوراق آن در بازار وجود دارد، ابزارهای مکملی هستند که می تواند به کسانی که نیازهای واقعی ارزی دارند، کمک کند.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ادامه داد: این ابزارها می تواند به افرادی که نیاز واقعی ارزی دارند یا در ارتباط با حفظ ارزش های دارایی خود نگران هستند، به طور شفاف و روشن پاسخ دهد.

پرویزیان در خصوص نحوه کشف قیمت ارز در بازار متشکل معاملات ارزی گفت: مکانیزم این بازار مانند بازار اوراق و سرمایه است.

وی توضیح داد: براین اساس افراد پیشنهاد قیمت می دهند و افرادی که خواهان خرید هستند، می توانند به طور همزمان قیمت را رویت کرده و پس از آن ارز مورد نظر را خریداری یا از آن صرف نظر کنند.

رییس کانون بانک های خصوصی ادامه داد: در حقیقت یک مکانیزم بازارگردانی برای بازار متشکل معاملات ارزی پیشنهاد شده است و پیشنهاد کرده ایم که به جز بانک های دولتی و صرافی های وابسته به آنها، سایر بازیگران نیز بتوانند وارد شوند.