آیفکس ۸۹ واحد افت کرد
شاخص فرابورس با کاهش ۸۹ واحدی به ارتفاع ۲۰۲۰ واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در این روز نمادهای مارون، زاگرس، ذوب، میدکو، هرمز، دماوند و شراز بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص گذاشتند.

طی داد و ستدهای روز جاری نمادهای تاپکیش، حسیر و مابقی اوراق تسه بیشترسن رشد قیمت پایانی را ثبت کردند و صدرنشین بازار فرابورس بودند این در حالی بود که نمادهای ولشرق، دی، نطرین، کپرور، سمگا، غشهداب و ثعمرا با ثبت بیشترین کاهش قیمت پایانی در انتهای جدول معاملات نشستند.
ارزش معاملات امروز فرابورس 459 میلیارد تومان بود که این رقم نتیجه داد و ستد تعداد بیش از 1 میلیارد برگه سهم در 102 هزار نوبت معاملاتی بود.
از بین پر بازدیدها امروز تنها زقیام رشد جزیی داشت و حتی ذوب هم صف فروش و منفی بود. در مجموع امروز عمده نمادها سرخ پوش بودند حتی تصویب لایجه CFT هم نتوانست بازار را بهبود ببخشید حتی فشار فروشها بیشتر هم شد، البته دلیل آن را می توان در خصولتی بودن بازار و فشار فروش تعمدی سهامداران عمده دانست.