۷۱۱ هزار تازه وارد به بازار کار
طی دوره یکساله بهار ۹۶ تا ۹۷ بر تعداد جمعیت فعال کشور (نیروی آماده به کار) ۷۱۱ هزار نفر افزوده شده و در عین حال تقاضای زنان برای اشتغال نیز افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بررسی وضعیت بازار کار کشور در فصل بهار امسال بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که سیل ورود نیروی کار به بازار که از فصل سوم سال 93 شروع شده بود در بهار امسال نیز با شدت کمتر تداوم یافته و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل 711 هزار نفر افزایش یافته است.

در عین حال، در بهار سال گذشته به طور متوسط هر سال یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه تر شده که تقریبا نیمی از آن مردان و نیم دیگران زنان بوده اند، اما در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 711 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده که در این بین 510 هزار نفر آن مردان و 190 هزار نفر آن زنان بوده اند.

در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از 683 هزار نفر در بهار 1395 نسبت به بهار 1394 به حدود 190 هزار نفر در بهار 1397 نسبت به بهار سال قبل از آن رسیده، این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت در سن کار زنان افزایش داشته است.

همچنین آمار و اطلاعات نشان می دهد که طی سه سال گذشته (از بهار 1393 تا بهار 1396) به طور متوسط سالیانه 730 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که 370 هزار نفر آن مرد و 360 هزار نفر آن زن بوده اند. در بهار 97 نسبت به بهار 96 بیش از 750 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده که در این میان 510 هزار نفر آن مردان و 240 هزار نفر آن زنان بوده اند.

آمار و اطلاعات نشان می دهد که طی بهار 3 سال گذشته (از بهار 93 تا بهار 96) به طور متوسط سالیانه 270 هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که در این میان 260 هزار نفر آن مرد و 100 هزار نفر آن زنان بوده اند. در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته جمعیت بیکار 40 هزار نفر کاهش داشته که علت عمده آن مربوط به کاهش جمعیت بیکار زنان به حدود 48 هزار نفر بوده اما جمعیت بیکار مردان حدود 3 هزار نفر افزایش نشان می دهد.

برسی نرخ بیکاری در استان های مختلف کشور نشان می دهد که در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، یزد و تهران در نرخ بیکاری افزایش محسوسی داشته اند و استان های اردبیل، گلستان، خراسان جنوبی، البرز و اصفهان بیشترین کاهش را در نرخ بیکاری داشته اند.

همچنین استان های گیلان (46.8 درصد)، خراسان شمالی (46 درصد) و اردبیل (45.7 درصد)، بیشترین نرخ مشارکت را در بین استان های کشور داشته اند.