فرایند انتخاب شهردار شفاف و علنی در جریان است
رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارائه برنامه های کاندیداهای شهرداری با حضور رسانه ها و پخش مستقیم از رسانه ملی گفت: این برنامه از شفاف ترین نوع تصمیم گیری در تاریخ مدیریت شهری می باشد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به دستور جلسه امروز شورا اشاره کرد و گفت: امروز استماع برنامه کاندیداهای شهرداری تهران را در برنامه داریم که از سوی اعضای شورای شهر ، برگزیده شده اند، انتخاب شهردار در این دوره ، با توجه به علنی بودن جلسات شورای شهر و حضور اصحاب رسانه بویژه پخش زنده این جلسه توسط رسانه ملی، شفاف ترین نوع تصمیم گیری در تاریخ مدیریت شهری می باشد و می توان گفت که شورای پنجم در جهت شعار خود با عنوان شهرشیشه ای حرکت کرده است.

رییس شورا در ادامه افزود: بار دیگر بر خواسته خود از خبرنگاران وفعالین فضای مجازی و جریانات سیاسی مبنی بر تعامل و اثرگذاری مثبت بر روند انتخاب شهردار از سوی شورا، از طریق نقد وارزیابی کارشناسنانه برنامه ه فرایند انتخاب کاملا شفاف و علنی در جریان است ا و سوابق عملکرد کاندیداها تاکید دارم و انتظار دارم از هرگونه حاشی سازی و شایعه پردازی وابهام افکنی خودداری گردد.

محسن هاشمی با اشاره به اینکه هیچگونه موضوع مخفی از افکار عمومی و مساله که مردم در آن نامحرم باشند در انتخاب شهردار وجود ندارد افزود: فرایند انتخاب کاملا شفاف و علنی در جریان است و مورد قضاوت عمومی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: دامن زدن به حواشی و تضعیف نقش و جایگاه شخصیت حقوقی شورا و شخصیت حقیقی اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، نتیجه ای جز کمرنگ کردن امید مردم به فهرست امید ومنتخبان خود ندارد، احزاب ، گروهها و اشخاص مختلف در کشور برای ابراز نظر در همه مسایل کشور از جمله انتخاب شهردار تهران، آزادند، اما این به معنای عدم استقلال اعضای محترم شورای شهر نیست، طبیعتا در این میان هرابراز نظری که این استقلال را مخدوش جلوه دهد، تضعیف کلیت شورای شهر می باشد و از همه اعضای محترم شهر و اصحاب رسانه و احزاب وگروههای سیاسی می خواهم که در ابراز نظر خود ، شان وجایگاه این نهاد مردم نهاد را بیش از گذشته در نظر بگیرند.