عرضه برق ۴ نیروگاه در بورس انرژی
هشت عرضه کالای برق توسط نیروگاه‌های طوس، ارومیه، دماوند و خرمشهر با دوره تحویل‌های هفتگی، ماهانه و فصلی سال ۹۷ در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی امروز انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بر اساس اعلام بورس انرژی، روز جاری هشت عرضه کالای برق توسط 4 نیروگاه‌ها انجام می شود. این گزارش می افزاید: در جریان معاملات روز چهارشنبه بورس انرژی، در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد «سمپنا971» تعداد یک میلیون و 397 هزار قرارداد به ارزش بیش از 420 میلیارد ریال و در نماد «سبندر971»، تعداد 5.000 قرارداد به ارزش بیش از 13 میلیارد و 700 میلیون ریال و در نماد «سنفت971»  تعداد 40.000 قرارداد به ارزش بیش از 120 میلیارد و 953 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار برق

همچنین بازار برق بورس انرژی نیز شاهد معامله 6 هزار قرارداد معادل 144 هزار کیلووات ساعت به ارزش بیش از 43 میلیون ریال بود. از سویی دیگر، نماد بارپایه روزانه فروردین ‌ماه با قیمت 300 ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت.

افزون بر این، در آغاز جلسه معاملاتی آخرین روز کاری هفته گذشته، نمادهای نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 21 اردیبهشت 97 گشایش و نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 26، 27، 28 و 29 فرودین ماه 97 در پایان جلسه معاملاتی متوقف و فرآیند تحویل آنها آغاز شد.