ایجاد بستر دولت الکترونیک جامع در کشور
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: وزارت اقتصاد در زمینه دولت الکترونیک پیشرو است و وزارتخانه‌های صمت و رفاه تعامل سازنده‌ای در این زمینه دارند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رضا باقری اصل درباره وزارتخانه‌های برتر و فعال در حوزه دولت الکترونیکی گفت: وزارت‌ اقتصاد در زمینه ارائه خدمات دولت الکترونیک پیشرو است و وزارتخانه‌های صمت و رفاه تعامل بسیار خوب و سازندهای در زمینه دولت الکترونیک و ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی دارند که حاصل این همکاری خدمات کاربردی برای مردم است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: به منظور افزایش خدمات در بستر کارپوشه ایرانیان نیاز است تا دستگاه‌ها  اطلاعات و خدمات خود را در این بستر عرضه کنند تا سامانه دولت الکترونیک خدمات بیشتری را ارائه کند و به معنی واقعی دولت الکترونیکی باشد. هم اکنون همکاری با قوه قضاییه شروع شده و نتایج خوبی از این همکاری در آینده حاصل خواهد شد و در گام بعدی سامانه دولت الکترونیک به سراغ بیمه مرکزی می‌رود و خدمات جدیدی در سامانه ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، با وجود مقاومت‌هایی از سوی برخی نهادها و سازمان‌ها به منظور ارائه اطلاعات و خدمات، ایجاد بستر دولت الکترونیکی جامع نیاز به تلاش بیشتری دارد.