با حضور مدیران شهرداری منطقه ۶ در سفارت بلغارستان؛
درخت دوستی ایران و بلغارستان کاشته شد
همزمان با هفته منابع طبیعی و درختکاری و با حضور مدیران شهرداری منطقه ۶ و سفیر بلغارستان تعدادی نهال در داخل سفارت بلغارستان کاشته شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،هریستو پولنداکوف، سفیر بلغارستان در ایران در مراسم کاشت نهال با بیان اینکه وظیفه ما است تا محیط زیست را حفظ کنیم گفت: به منظور جشن گرفتن هفته درختکاری ایران که مربوط به رسیدن بهار و سال نوی ایرانی است و با توجه به دوستی میان ایران و کشور بلغارستان درخت های دوستی کاشته می شود.

سفیر بلغارستان در ایران با اشاره به همکاری خوب و دوستی سفارت بلغارستان و شهرداری گفت: هوای تمیز و خوب برای هر انسانی خیلی مهم است و ما سعی می کنیم با این ابتکار اشاره بدهیم که برای هر درخت افتاده باید سه چهار درخت جدید بکاریم و طبیعت را جبران کنیم.
پولنداکوف با بیان اینکه شهر تهران شهری سبز و مرتب است و پارک های زیادی دارد گفت: با کاشت نهال سفارت بلغارستان را هم به یک پارک کوچک تبدیل می کنیم چراکه اکسیژن و محیط زیست برای همه مردم است.
افشین خدامی، معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 نیز در مراسم کاشت نهال با بیان اینکه اکثر سفارتخانه ها در محدوده منطقه 6 واقع شده اند گفت: شهرداری منطقه ارتباطات خوب اجتماعی با سفارتخانه ها داشته و این ارتباط موجب تبادل فرهنگی میان کشور ما و سایر کشور ها می شود.
خدامی با بیان اینکه به مناسبت هفته درختکاری مراسم کاشت نهال در چند سفارتخانه صورت گرفته و ادامه خواهد داشت گفت: ارتباطات شهرداری با سفارتخانه ها در اعیاد خاص مذهبی و مناسبت های ویژه این کشورها نیز ادامه دارد.
گفتنی است در هفته درختکاری و منابع طبیعی عظیم بابایی شهردار منطقه 6 نیز به همراه سفرای کشورهای سوئیس، ساحل عاج و الجزایر در یکی از بوستان های شهر درخت کاشتند.