آموزش تفکیک زباله برای شهروندانی که از قلب پایتخت می گذرند
معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۶ از طرح آموزشی تفکیک پسماند ویژه جمعیت شناور منطقه شش خبر داد و گفت: اکیپ آموزش اداره مدیریت پسماند هر پنج شنبه در یکی از میادین منطقه مستقر شده و شیوه های تفکیک پسماند خشک را به شهروندانی که از منطقه عبور می کنند، آموزش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،افشین خدامی با بیان اینکه روزانه شهروندان بسیاری از منطقه عبور می کنند گفت: با توجه به تردد بالای شهروندان طرح استقرار پایگاه آموزش شهروندی تفکیک پسماند خشک در مبدأ در میادین مهم منطقه در دستور کار قرار گرفت.

خدامی با بیان اینکه اکیپ های آموزشی در قالب سه گروه 4 نفره از ساعت 9 الی 12 در میدان های منطقه حاضر می شوند گفت: عوامل اداره مدیریت پسماند با توزیع بروشور و کیسه های آبی رنگ  از مزایای اجرای طرح تفکیک پسماند خشک در مبدأ می گویند و به سوالات شهروندان پاسخ می دهند تا ضمن افزایش آگاهی شهروندان نسبت به مقوله بازیافت، آنها را تشویق به تفکیک پسماند خشک در منزل و محل کار خود کنند.
معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 با توجه به اهمیت مقوله بازیافت و تفکیک پسماند در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان گفت: تا کنون اکیپ سیار آموزشی تفکیک پسماند در میدان انقلاب، ولیعصر(عج) همچنین ایوان انتظار، میدان فردوسی و میدان آرژانتین حاضر شده و آموزش های لازم را به شهروندان ارائه داده است.