شهردار منطقه ۶ در نشست تخصصی استارت آپ ویکند درآمدهای پایدار شهری مطرح کرد؛
به دنبال شکوفایی کارآفرینان شهری در منطقه ۶ هستیم
نخستین نشست تخصصی استارت آپ ویکند در حوزه درآمدهای پایدار شهری به میزبانی شهرداری منطقه ۶ و با حضور مدیرخدمات اجتماعی شهرداری تهران، مدیران و معاونین معاونت علمی ریاست جمهوری و جمعی از نخبگان و کارآفرینان برتر شهر تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،عظیم بابایی شهردار منطقه 6 در این نشست با بیان توضیحاتی در خصوص منطقه 6 طرح تهران شکوفا را طرحی هدفمند در حوزه شکوفا کردن فعالیت های کارآفرینی در سطح شهر تهران دانست و گفت: شهرداری منطقه 6 تا کنون حمایت خوبی از فعالیت های کارآفرینی و دانش بنیان داشته و بیش از دویست شرکت دانش بنیان در سطح منطقه فعالیت دارد.

او با بیان اینکه توجه به درآمدهای پایدار دغدغه تمام شهرها است گفت: اگر شهری درآمد پایدار داشته باشد کیفیت زندگی در شهر کاهش نمی یابد و این درآمدهای ناپایدار شهری است که کیفیت زندگی در شهر را کاهش می دهد.
بابایی با بیان اینکه درآمدهای پایدار شهری همچون دریافت عوارض در سطح شهر تهران بسیار کم است گفت: باید راهکارهایی را پیدا کنیم تا دستیابی بیشتری به درآمدهای پایدار شهری داشته باشیم و برای این موضوع از فعالیت های کارآفرینی و بنگاه های زودبازده حمایت می کنیم.
شهردار منطقه 6 با اشاره به اینکه امروزه دنیا با تکیه بر جوانانش از فرصت ها برای تغییر، بهره می جوید گفت: ما نیز به عنوان نیروهای اجرایی باید از این ظرفیت جوان و نخبه کشور بهره ببریم.
بابایی با اشاره به اینکه بیشتر مراکز علمی و اداری تهران و کشور در منطقه 6 واقع شده است گفت: با مشارکت یکدیگر باید از فضای موجود بهترین بهره را ببریم و شاهد شکوفایی کارآفرینان شهری در منطقه 6 باشیم.
شهردار منطقه 6 تصریح کرد: این نشست با هدف بررسی و استخراج چالش ها در حوزه درآمدهای پایدار شهری وحمایت از ایده های نو به منظور کاهش مشکلات شهری  در دستور کار قرار گرفت.

مدیریت شهری با اخذ عوارض مدیریت شود
رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نیز در این نشست با تقدیر از شهرداری منطقه 6 برای برپایی یکی از مهم ترین استارت آپ های شهری که اهمیت قابل توجهی برای شهر تهران دارد گفت: تمام دنیا به دنبال کسب درآمدهای پایدار شهری است اما این موضوع به راحتی امکان پذیر نیست .
او با اشاره به اینکه در تمام دنیا فروش منابع اولیه کاری ناپسند است گفت: زمین نیز به عنوان منبع اولیه شهرها محسوب شده و فروش زمین و دادن تراکم کاری مذموم است و به شهر لطمه می زند.
قدیمی با اشاره به اینکه درآمد حاصل از فروش جواز در شهر تهران سال به سال کاهش یافته است گفت: شهرها نمی توانند بر درآمدهای ناپایدار تکیه داشته باشند و باید این رویه غلطی را که در شهر تهران ایجاد شده تصحیح کرد.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه رویکرد شهرداری امید، مشارکت و شکوفایی است گفت: باید با فرهنگسازی مشارکت شهروندان را در شهر افزایش داده تا با اخذ عوارض شهری درآمدهای پایدار شهر نیز افزایش یابد.
قدیمی با بیان اینکه امروزه رویکردهای دنیا عوض شده و اگر مشارکت شهروندان نباشد نمی توان شهر را اداره کرد گفت: درآمد شهر تهران روزی به پایان خواهد رسید و باید با فرهنگسازی به داد شهر تهران رسید.
باقری، معاون سیاست گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست با اشاره به اینکه حکمرانی خوب با تکیه بر سه ضلع دولت، بخش خصوصی و مردم فراهم می شود گفت: اگر بتوان هماهنگی مطلوبی میان این 3 ضلع ایجاد کرد می توان وضعیت شهرها را تغییر داد و رویکرد استارت آپی نیز به دنبال این موضوع است.
او با اشاره به اینکه درآمدهای پایدار شهری یکی از چالش های مهم هر شهری است گفت: باید با تکیه بر علم و تکنولوژی شرایط را بهبود بخشید و به دنبال راهکارهای اجرایی بود.
در ادامه نشست نیز جمعی از نخبگان و کارآفرینان نیز پیشنهادات خود برای رسیدن به درآمدهای پایدار شهری را مطرح کردند.